หลักสูตร Program

Slide5
4/5

Leadership program 1 (ฟรี)

อ.พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์

Slide6
5/5

Leadership program 2

อ.พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์

Slide7
5/5

Leadership program 3 

อ.พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์

Overview of Leadership Program​

This program’s based on global research………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Develop Skills

Leading Through Change 81%
Coaching 61%
Communication 71%
Trustwothiness 50%
Decision Making & Problem Solving 85%

K. Amornrat (Pang)

(080) 603 6000
amornrat@bvc.asia

K. Warisa (Baifern)

(084) 919 6141
warisa@bvc.asia